Wycena Nieruchomości
Dokumenty

Lokal mieszkalny - nieruchomość lokalowa

 1. numer lub odpis księgi wieczystej lokalu
 2. dokument określający prawa do nieruchomości (akt notarialny lub orzeczenie sądu)
 3. kopia umowy przedwstępnej (w przypadku podpisania takiej umowy)
 4. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 1. numer lub odpis księgi wieczystej lokalu (jeśli jest założona)
 2. numer lub odpis księgi wieczystej gruntu
 3. przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (lokal spółdzielczy)
 4. zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze - własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu - powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny)
 5. kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy
 6. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dom mieszkalny - nieruchomość gruntowa zabudowana

 1. wypis i wyrys z rejestru gruntów
 2. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 3. odpis z księgi wieczystej
 4. pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 5. fragmenty projektu technicznego budynku zawierające ogólną charakterystykę budynku, parametry techniczne, rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje
 6. kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji
 7. kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy

Działka niezabudowana - nieruchomość gruntowa niezabudowana

 1. wypis i wyrys z rejestru gruntów
 2. odpis z księgi wieczystej
 3. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 4. mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa)
 5. kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy

Nieruchomość komercyjna

 1. lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest indywidualnie po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny

ul. Chełmska 24/28b
Warszawa
00-725 Polska
(+48) 507 519 443
NIP: 529-17-84-812
REGON: 361191842
Email: pracownia@proprii.pl