Wycena Nieruchomości
Firma

Rzeczoznawca majątkowy

Firma Proprii Wycena Nieruchomości oferuje Państwu profesjonalne usługi szacowania nieruchomości.

W naszej działalności kierujemy się zasadą najwyższej jakości, terminowości, przejrzystości i uczciwości gwarantując Państwu obiektywne i staranne wykonanie powierzonych nam zleceń, zgodnie z obowiązującym prawem oraz z kodeksem etyki zawodowej.

W celu świadczenia najwyższej jakości usług cały czas podnosimy swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach organizowanych dla rzeczoznawców majątkowych oraz ekspertów rynku nieruchomości.

Posiadamy Zaświadczenie Związku Banków Polskich nr 103/2015 potwierdzające ukończenie kursu specjalistycznego "Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych" pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i banków członków Związku Banków Polskich. Kurs został zakończony zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Związek Banków Polskich z wykorzystaniem zasad Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Głównym obszarem działalności firmy Proprii jest miasto stołeczne Warszawa oraz powiaty sąsiednie.

Założycielem firmy Proprii jest uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy Magdalena Rychter (uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6293 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju).

Operaty szacunkowe sporządzamy zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Firma Proprii posiada ubezpieczenie z racji wykonywanego zawodu, gwarantujące Państwu bezpieczeństwo w sprawach związanych z usługami z zakresu wyceny nieruchomości.


ul. Chełmska 24/28b
Warszawa
00-725 Polska
(+48) 507 519 443
NIP: 529-17-84-812
REGON: 361191842
Email: pracownia@proprii.pl