Wycena Nieruchomości
Usługi

Wycena mieszkania Warszawa
 • nieruchomości lokalowych mieszkalnych
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • nieruchomości lokalowych użytkowych
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości budynkowych
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
Wycena domu Warszawa
 • określenie ceny kupna, sprzedaży lub zamiany nieruchomości
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • podziału majątku
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizn
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 • oddania nieruchomości w trwały zarząd
 • aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu
 • ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
 • ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych

ul. Chełmska 24/28b
Warszawa
00-725 Polska
(+48) 507 519 443
NIP: 529-17-84-812
REGON: 361191842
Email: pracownia@proprii.pl